För en vecka sedan sade Region Örebro län stopp för den som inte tillhör en riskgrupp att vaccinera sig med säsongsinfluensan. Nu meddelar de att doserna kommer räcka och att den som önskar vaccinera sig kan göra det.