Smitta mellan personer boende i samma hushåll är en av de vanligaste smittvägarna för covid.