Landets särskolor har nu bytt namn till anpassade skolor, efter en förändring i skollagen. Det har man uppmärksammat och inte minst firat ordentligt i Lindesberg. – Det är en bra förändring, särskola har haft en negativ klang, säger Malin Rohde, rektor för anpassad grundskola på Lindbackaskolan och anpassad gymnasieskola på Lindeskolan.