Från och med torsdag till och med lördag kommer näringslivsevenemanget Sapmi visar äga rum på Stortorget i centrala Östersund. Under dessa dagar kommer flera aktiviteter äga rum i form utställningar, försäljningar, filmvisningar och föreläsningar med fokus på samiska företagare.