Sven Mattisson har varit delaktig i mer än 100 olika patent.