Den senaste tidens milda väder har gått hårt åt havsisen, men fortfarande arbetar isbrytarna för fullt i Bottenviken. - Man kan säga att det har smält och ruttnat ganska mycket de här veckorna. Till havs är det från norra Kvarken och norrut det finns sammanhängande istäcken.(TT)