Klartecken till att inleda förhandlingar med Sosialistisk Venstreparti och Senterpartiet.