Efter drygt två års planering och en flytt från tidigare lokaler, invigs nu den nya zebrafiskanläggningen på Uppsala universitet.