I början av coronapandemin märkte hälsocentralerna i länet att söktrycket minskade rejält. Därför öppnade man upp luftvägsmottagningar och nu vågar fler söka sig till primärvården.