Tidöavtalet gäller inte EU-frågor. Men SD påverkar ändå.