Idag, fredag, väntas Mark- och miljööverdomstolen komma med sin dom om SMA Minerals kalkbrytning i Klinte på Gotland. Bolaget har ansökt om en kraftig utökning och i samhället Klintehamn väntar vissa med oro på domen.