Falu kommun och Region Dalarna skrev idag under en avsiktsförklaring om att bygga till och om Kristinehallen i Falun till ett nytt konserthus för länet. Falu kommun står för byggandet och Region Dalarna hyr sedan konserthuset för 7,3 miljoner kronor om året.