Det skulle bli lättare för patienterna att jämföra tandläkarnas priser och konkurrensen på tandvårdsmarknaden skulle öka. Det tog hela 13 år och kostade nästan 60 miljoner innan regeringens prisjämförelsetjänst blev verklighet.