Det blev norsk seger när orienteringsklassikern Tiomilas damkavle avgjordes.