Vice polismästaren i region Innlandet vill se en översyn av regelverket för gränsöverskridande polissamarbete. Som exempel tog han upp de olika reglerna för polisens beväpning, vilket hindrar svensk polis att verka på den norska sidan.