I Stockholms län har tre procent av befolkningen börjat vaccinerats mot covid-19. Men det skiljer sig åt mellan kommunerna i länet hur långt man kommit med vaccinationerna. Bäst är Norrtälje, där de har börjat vaccinera 5,7 procent av befolkningen.