De 800 exportföretagen i Norrbotten, som sysselsätter 22 000 personer, ser ljust på framtiden, enligt Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit. Även andra exporterande företag i landet ser framtiden an med viss optimism.