I augusti hade 3 268 patienter inom Region Norrbotten väntat längre än 90 dagar på operation eller annat beslutad behandling inom specialistsjukvärden. De är bland de längsta väntetiderna i landet.