I Stockholmsområdet smältes isbanor på grund av pandemin. I Luleå spolas istället fler isar än vanligt.