Smittskyddsläkare i varje kommun.Lokala restriktioner mot lokala utbrott.Karantän för utlandsresenärer.Det är tre orsaker till Norges fortsatta framgång mot coronapandemin, enligt smittskyddsdirektör Frode Forland.– Ni sitter med en större risk för att få en större andravåg, om man ska kalla det så, säger han om Sverige.