Smittspridningen av corona i Norge är på uppgång och är nu högst i Norden. Fler dubbelt så många norrmän smittas nu dagligen av covid-19 som i Sverige och EU:s smittskyddsmyndighet rödlistar nu halva landet. – Vi ligger lite efter Sverige när det gäller dos två, säger Frode Forland, Norges smittskyddsdirektör.