De stränga åtgärder som infördes före jul har haft effekt och landet har nu gått in i en ny fas.