Riskerna för svensk finansiell stabilitet ökar på kort sikt om Nordeas huvudkontor flyttas från Stockholm till Helsingfors, enligt Riksbanken. Banken avråder från mjukare kapitalkrav på Nordea efter flytten.(TT)