Ledande storbanker fortsätter sänka prognoserna för svensk BNP och spekulera i flera räntehöjningar från Riksbanken i år.