Nordanstigs kommun vill utreda behovet av en nattöppen förskola i kommunen, ett så kallat ”nattis”. Förhoppningen är att en sådan eventuellt kan möjliggöra för fler familjer att arbeta.