Skriver i öppet brev att restriktioner måste följas av stödpaket.