Peter Handke blev inte inbjuden till att träffa skoleleverna i Rinkeby under Nobelveckan.