I stället för ett kontor vid Slussen byggs ett hus för bred publik.