40 procent av patienterna med njurcancer upplever så stor oro relaterat till sjukdomen att det stör deras koncentration. Det visar en internationell studie som svenska Njurcancerföreningen var med i.