Niondeklassarna på Getingeskolan arrangerade på torsdagen en framtidsmässa i syfte att inspirera varandra i de framtida yrkesvalen.