Läkare och journalister • ”Det känns som att de vill döda Aleksej.”