Länsstyrelsen Värmland har beslutat om licensjakt på högst nio lodjur i Värmlands län 2019. Jakten får bedrivas från och med 1 mars 2019 till och med 31 mars 2019.