Diskrimineringsombudsmannen, DO, granskade flera kommuners riktlinjer och rutiner gällande trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier under 2017 och 2018. Det upptäcktes då brister i nio av tolv kommuner i länet och nu ska man göra uppföljande tillsyner.