Narkotika, läkemedel och dopningspreparat har sålts i gigantisk skala via internet och Darknet. Men nu har polisen knäckt ligan. – Man kan inte gömma sig bakom en skärm. Nu har tusentals köpare all anledning att vara oroliga framöver, säger kommissarie Per Björkman, spaningsledare i Fyrbodal.