Rapparna i hans egen generation lyser med sin frånvaro.