I dagsläget har neurorehabklinikerna i Halland ett utökat uppdrag för rehabilitering av covidpatienter. I Falkenberg har teamet endast kommit i kontakt med personer som legat inne, och ser det som problematiskt om alla som är långtidssjuka inte fått information om att hjälpen finns. – Jag tänker att det kan bli ett mörkertal, säger Sofia Lingetun, arbetsterapeut på neurorehab i Falkenberg.