Israel förbereder markinvasion av stad där miljoner internflyktningar i Gaza befinner sig.