En Kramforsbo i 40-årsåldern sökte hjälp på hälsocentralen. Det slutade i slagsmål.