Mamman fick inte visum • Sara, 37, avled i cancer på Karolinska.