Det blev nej till förslaget om att ge en decimerad politisk församling rätt att avgöra ansökningar om bygglov. Men frågan kan hamna på bordet igen.