Förvaltningsrätten i Karlstad upphäver beslutet om bygget på Skutberget i Karlstad.