Räddningstjänsten vittnar om blåsta tak och nedfällda träd. Under torsdagen orsakade ett oväder en hel del problem i framför allt Töreboda i Västergötland.