Under onsdagsmorgonen är det problem i tågtrafiken på flera håll, något som orsakar problem för pendlare i Sörmland.