Reaktionerna på beslutet att stoppa nattågen från Göteborg till Jämtland/Norrbotten/Narvik har varit kraftiga och det har startats namninsamlingar för att stoppa nedläggning av nattågen till och från Göteborg samt till Jämtland.