Nea, 4, slet av sitt finger i rutschkanan på en kommunal lekplats.Nu ska de mest frekvent använda lekplatserna i Lund granskas.– Lekutrustningen ska alltid vara i bästa skick, säger Jan Annerstedt, tekniska nämndens ordförande.