Våldsamma extremister på yttersta högerkanten flyttar fram sina positioner runtom i Sverige. Det måste bekämpas med full kraft.