Domen i Mark- och miljödomstolen begränsar kraftigt hur mycket malm Kaunis Iron får ta upp ur marken – från 20 ton malm till sju. Men domstolen går inte på Naturvårdsverkets linje som helt ville dra in tillståndet för bolaget.