Att anordna en kontrollerad brand, naturvårdsbränning, behövs för att bevara närmre 2000 arter. Trots detta finns risk att flera arter försvinner i eldslågorna. Bertil Jonsson är en av de som höjer sin röst.