Under fredagen 22 maj kommer Länsstyrelsen Östergötland att genomföra en naturvårdsbränning i Nävsjömossens naturreservat.