Naturskyddsföreningen är mycket kritiska till de planerade avverkningarna på Granön i Kalix skärgård. Man har inventerat ön och menar att skogen är för ung för att avverkas. – Det finns nästan ingen skog där som är över 60 år, och djurlivet skulle i princip utplånas, säger Marie Karlsson från Naturskyddsföreningens skogsnätverk.